• สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ งวดแรกครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย.65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ที่ทำรายการซื้อ ผ่าน Call Center หรือลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th/active-health
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งสมาร์ทวอทช์ fitbit รุ่น inspire 2 (มูลค่า 3,990 บาท) , fitbit Versa2 (มูลค่า 7,990 บาท) และ Garmin รุ่น forerunner 55 มูลค่า (6,790 บาท​) ภายใน 7 วันทำการ หลังจากชำระเบี้ยประกันภัยสุขภาพงวดแรกครบจำนวน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งหน้ากากผ้า Active Health 1 ชิ้น ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งหน้ากากผ้า Active Health 1 ชิ้น มูลค่า 79 บาท หลังจากชำระเบี้ยประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ งวดแรกครบจำนวน ภายใน 60 วัน
 • กรณีหน้ากากผ้า Active Health ถูกตีกลับจากการนำส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ผู้ได้รับ ต้องมาติดต่อขอรับหน้ากากผ้า Active Health ด้วยตนเอง ที่บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ภายใน15 วันทำการ หลังจากชำระเบี้ยประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ งวดแรกครบจำนวน ภายใน 60 วัน (วันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับ Thaivivat Active Health
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 1. Call Center 02-200-7000
 2. ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th/active-health