• สำหรับผู้ทำประกันภัยที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Silver หรือแผน Gold หรือแผน Platinum ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Gold และ Platinum ที่ทำการสมัครผ่าน Call Center 02-200-7000, 1231 และเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
 • ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิตนานสูงสุด 6 เดือน เมื่อสมัครประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Silver หรือแผน Gold หรือแผน Platinum โดยจะได้รับสิทธิ์การผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต ตั้งแต่งวดแรกที่ชำระ
 • สามารถใช้สิทธิ์การผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิตนานสูงสุด 6 เดือน หลังจากผู้สมัครผ่านการสมัครเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ กำหนด
  • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการมีดังนี้
   • บัตรเครดิต K-Bank
   • บัตรเครดิต SCB
   • บัตรเครดิต Citibank
   • บัตรเครดิตกรุงศรี
   • บัตรเครดิต KTC​
  • การผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิตนานสูงสุด 6 เดือน มีเงื่อนไข ดังนี้
   • ประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Silver รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 3 เดือน
   • ประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Gold รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน
   • ประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Platinum รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 1. Call Center 02-200-7000
 2. ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th