• รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Grab ที่สมัครประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน Silver แผน Gold หรือ แผน Platinum ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน Silver แผน Gold และ แผน Platinum ที่ทำรายการสมัครผ่านเว็บไซต์ (https://health.thaivivat.co.th/active-health) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Silver แผน Gold และ แผน Platinum 500 บาท เมื่อใส่รหัสส่วนลด Grab Rewards โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
   • ลูกค้าที่เป็นสมาชิก Grab ใช้คะแนน Grab Rewards จำนวน 500 คะแนน แลกรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health มูลค่า 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน Grab
   • ใส่รหัสที่แลกรับจาก Grab Rewards ซื้อประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ผ่านเว็บไซต์ (https://health.thaivivat.co.th/active-health) จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยมูลค่า 500 บาท เมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัย
   • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รหัส ต่อส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยมูลค่า 500 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
   • สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Silver แผน Gold และ แผน Platinum ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65
 • บริษัทฯ จะแจ้งสิทธิการได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้ทำประกันภัย ทราบหลังจากผ่านการสมัครเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ทำประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนน Grab Rewards ที่แลกรับรหัสส่วนลด
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ Free look บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกส่วนลดเบี้ยประกันภัยคืนจากผู้เอาประกันภัย
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ Free look บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักส่วนลดที่ได้รับ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผนSilver แผน Gold หรือ แผน Platinum เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 1. ซื้อผ่านเว็บไซต์  : https://health.thaivivat.co.th/active-health สำหรับแผน Gold หรือ แผน Platinum
 2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  : https://health.thaivivat.co.th/active-health สำหรับแผน Silver  
 3. Call Center  : 02-200-7000 หรือ 1231 กด *2  สำหรับแผน Simple, แผน Silver, แผน Gold หรือ แผน Platinum