ชื่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย : รับเสื้อ Thaivivat Active Health
ระยะเวลา : 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

ช่องทางการขาย

  1. Call Center 02-200-7111 และ 1231
  2. ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงินติดต่อผ่านออนไลน์

ร่วมมือกับ