สิทธิพิเศษค่าตรวจคัดกรองไวรัส COVID-19
สำหรับผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health
ระยะเวลา : 23 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 'COVID-19' ในปัจจุบัน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณามอบสิทธิพิเศษค่าตรวจคัดกรองไวรัส COVID-19 ให้กับผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์ ประกันสุขภาพThaivivat Active Health โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ ดังนี้


สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ช่องทางการขาย

  1. Call Center 02-200-7111 และ 1231
  2. ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงินติดต่อผ่านออนไลน์

ร่วมมือกับ