• สำหรับผู้ทำประกันภัยที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Gold และ Platinum ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Gold และ Platinum ที่ทำการสมัครผ่าน Call Center 02-200-7111, 1231 และเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
 • ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิตนานสูงสุด 6 เดือน เมื่อสมัครประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Gold โดยจะได้รับสิทธิ์การผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ต้องชำระ ตามที่โครงการกำหนด
 • สามารถใช้สิทธิ์การผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิตนานสูงสุด 6 เดือน หลังจากผู้สมัครผ่านการสมัครเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • การผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิตนานสูงสุด 6 เดือน เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ กำหนด
  • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการมีดังนี้
   • บัตรเครดิต SCB
   • บัตรเครดิต Citibank
   • บัตรเครดิตกรุงศรี
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 1. Call Center 02-200-7111