ประกันสุข Active Health, ประกันภัยไทยวิวัฒน์,สิทธิพิเศษ
Grab Rewards 500
-
chevron-up-icon
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 ธันวาคม 2567
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Grab ที่สมัครประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 – 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น  
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน Simple, แผน Silver, แผน Gold หรือ แผน Platinum ที่ทำรายการผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th หรือ Call Center 02-200-7000 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ทุกแผนความคุ้มครอง งวดแรก 500 บาท เมื่อใส่รหัสส่วนลด  Grab Rewards โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
   1. ลูกค้าที่เป็นสมาชิก Grab ใช้คะแนน Grab Rewards จำนวน 500 คะแนน แลกรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health งวดแรก มูลค่า 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน Grab  
   2. รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health งวดแรก 500 บาท เมื่อใส่รหัส หรือแจ้งรหัส ที่แลกรับจาก Grab Rewards ผ่านเว็บไซต์  https://health.thaivivat.co.th/active-health   หรือ Call Center 02-200-7000  กด 2 หรือ 1231 กด 2  โดยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัย
   3. สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รหัส ต่อส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยมูลค่า 500 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
   4. สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกัน ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 68
 • บริษัทฯ จะแจ้งสิทธิการได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้ทำประกันภัย ทราบหลังจากผ่านการสมัครเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ทำประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนน Grab Rewards ที่แลกรับรหัสส่วนลด
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ Free look หรือมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าโดยบริษัท หรือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ หักส่วนลดออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน (ถ้ามี)  
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ช่องทางการขาย
 1. ซื้อผ่านเว็บไซต์  :  https://health.thaivivat.co.th/active-health  สำหรับแผน Gold หรือ แผน Platinum
 2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  : https://health.thaivivat.co.th/active-health สำหรับแผน Simple หรือ แผน Silver   
 3. Call Center  : 02-200-7000 หรือ 1231 กด 2  สำหรับแผน Simple, แผน Silver, แผน Gold หรือ แผน Platinum 
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ใบอนุญาตเลขที่
8/2516
ช่องทางการชำระเงิน
visa-logomastercard-logojcb-logoqr-logo
ติดต่อเรา
facebook-logotwitter-logoinstagram-logomail-logophone-logoyoutube-logo
มาตรฐานการรับรอง
dbd-logokpk-logokrang-logo
นโยบายและการตั้งค่า
การตั้งค่าคุกกี้
ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด | ©2020 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์